Tuzluluk ve Alkaliliğin Bitki Gelişmesi Üzerindeki Etkileri

Tuzluluk ve Alkaliliğin Bitki Gelişmesi Üzerindeki Etkileri

Tuzluluk ve Alkaliliğin Bitki Gelişmesi Üzerindeki Etkileri

Düşük tuzluluk düzeylerinde bile, tuzluluğa karşı duyarlı bitkilerin gelişmesi, temelde Na+ ve Cl- iyonlarının toksik etkisi nedeniyle engellenir. Bitki hücresi ile değinime geldiğinde, toprak çözeltisinin yüksek düzeydeki osmatik basıncı, sonuç olarak düşük toprak suyu potansiyeline neden olur ve bunun sonucunda bitki yapısı içinde bulunan su ya da bitki besin elementlerini içeren su, toprak çözeltisine doğru devinmeye başlar ve bu andan itibaren bitki yapısında bulunan hücreler çökmeye ya da ölmeye başlarlar.

Toprak tuzluluğu, bitki gelişmesini;

1. Bitki bünyesinde su dengesizliği (fizyolojik kuraklık),

2. Metabolik süreçleri devam ettirmek için, artan enerji tüketimine (karbonhidrat solunumu) yol açan iyon dengesizlikleri, yollarıyla engeller. Tuzlu topraklarda yetişen bitkilerde bodurlaşma olur ve bitkinin yaprakları koyu yeşil bir görünüm kazanır. Odunsu bitki türlerinde, aşırı toprak tuzluluğu yapraklarda önemli düzeylerde yanmalara neden olur. Bitki türüne bağlı olmak üzere, tuzlu sulama suyu da yapraklarda yanmaya neden olur. Toprak tuzluluğu kritik düzeyin üstünde arttıkça, bitkide gelişim hızı düşer. Kök gelişmesine göre, toprak üstü bitki bölümlerinde gelişme, olumsuz yönde çok daha fazla etkilenir.

Kaynak: GÜZEL, N., GÜLÜT, K.Y. ve BÜYÜK, G. 2002 Toprak Verimliliği ve Gübreler. Ç.Ü. Zir. Fak. Genel Yayın No:246, Ders Kitapları Yayın No:A-80, s:99, Adana.