BIOCOMP ile Şeker Pancarı Gübreleme Önerisi

BIOCOMP ile Şeker Pancarı Gübreleme Önerisi

BIOCOMP ile Şeker Pancarı Gübreleme Önerisi

Şeker pancarı iki yılda gelişimini tamamlayan bir bitkidir. Birinci yıl sonunda hasat edilmesi durumunda doğrudan şeker üretiminde kullanılır. Bitki, ikinci yıla bırakıldığında veya belli bir müddet soğuğa maruz bırakıldığında sapa kalkar tohum eldesi sağlanmış olur. Yetiştirmenin yapıldığı toprak ve iklim koşullarına da bağlı olarak bitkinin kök bölgesinde %15-20 civarında şeker bulunur. Bu orana şeker varlığı, digestion veya polar şeker gibi isimler verilir. Bitkinin sahip olduğu polar şeker miktarı, yaralanma, kırılma, amino azotu, kuru madde miktarı, baş büyüklüğü gibi faktörlere bağlıdır.

Şeker pancarı Orta Anadolu Bölgesi’nin önemli sanayi bitkilerinden biridir. Hatta bu bölge için ülkemizin şeker pancarı deposudur demek yerinde bir tanımlama olacaktır. Ancak, toprak kalitesindeki düşüşle de beraber ülkemizde yetiştirilen şeker pancarının veriminde ve kalitesinde özellikle son yıllarda bir düşüş olduğu gözlenmektedir. Bu düşüşün sebeplerinin başında aşırı kimyasal gübre kullanımı gelmektedir. Şeker pancarı üreticisi BIOCOMP serisi gübreleri kullanmak sureti ile hem aşırı kimyevi gübre kullanımı ile oluşan toprak kirlenmesinden ve çoraklaşmadan kendini korumuş olur hem de kimyevi gübrenin yanı sıra toprağa organik madde de sağlayarak toprak mikrobiyal aktivitesinin artmasını sağlar.

Biocomp organomineral gübreleri ile;

• Yüksek polar şeker varlığı elde edilir,

• Şeker pancarının kökü düzgün ve konik bir şekle sahip olur,

• Bitki kökünün çatalsız ve normal büyüklükte olması sağlanır,

• Amino azot artışının önüne geçilir, dolayısı ile arıtılmış şeker varlığında artış sağlanır.

Şeker pancarında Biocomp organomineral gübresi ile gübreleme önerileri

Gübreleme Zamanı Gübre Çeşidi Miktar (kg/da)
Ekim Öncesi 10-27-10 30
Sulama Öncesi 2 Defada 27-0-0 veya 25 40 veya 25