HAKKIMIZDA
 
1975 yılında Mehmet Zahid Ünaldı tarafından şahıs şirketi olarak kurulmuş olan firmamız, 1985 yılında ise anonim şirket haline dönüştürülmüştür. Şirket ilk faaliyet yılında İstanbul kökenli bir kimya firmasının ithal etmekte olduğu, sıvı yaprak gübrelerinin yurt çapında pazarlamasını yapmaktaydı. Söz konusu pazarlama faaliyeti 1976 yılına üretime dönüştürüldü.

1977 yılında FOSKANA isimli %100 yerli sıvı yaprak gübresinin üretimi başladı.

1980 yılında yurt çapında yıllık 1500 ton olan sıvı yaprak gübresi ihtiyacının 600 tonluk kısmı firmamız tarafından karşılanmakta idi.

1982 yılında ilk Türk Malı Şelatlı iz element gübresi üretildi. FOLIAR markası ile piyasaya sürülen ürün %100 yerli olması ve düşük maaliyetli olması sayesinde ithalatta %15-17 civarında bir azalma sağlamıştır.

1983 yılında Ege Üniversitesi'nin de katkılarıyla Türkiye genelinde torf yataklarının taranmasına başlandı. Bolu-Yeniçağa bölgesinde ilk ticari değer taşıyan yataklar bulundu ve ilk işletme ruhsatı alındı. Türkiye bu yılda ilk olarak TORF ile tanışmıştır. Avrupa standartlarında çim sahaların yapımına, firmamızın piyasaya arz etmiş olduğu torf ile 1983 yılından sonra başlanmıştır. Eski yöntemlerle çayırdan kalıp halde kesip çıkartılan çimenden ve organik materyal olarak hayvan gübresinin kullanıldığı karışımlardan yapılan sahalar, bir sezon bile dayanmazken, TORF ile yapılan sahaların 6-7 sezon ömrü olduğu gözlemlenmiştir. Torf piyasaya çıktığı tarihten itibaren hibrit tohumların çimlendirilmesinde kullanılan başlıca vasat haline gelmiştir. Türkiye'de torfun varlığı, fide-fidan-hibrit tohum üretiminde büyük gelişmelere vesile olmuştur.

90'larda ülkemizde tarımın ve örtü altı yetiştiriciliğin gelişmesi sonucu damlama, sulama ve gübreleme sistemleri kurulmaya başlanmış ve bu yeni sistemler gereği yeni gübre ihtiyaçları doğmuştur. Firmamız 31.08.1990 tarihinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 201-5363 sayılı öneri ve kontrolleri doğrultusunda Türkiye'nin ilk damlama gübresi üretimine başlanmıştır. Yerli damlama gübresi üretimi bir çok firmaya ışık tutmuş ve dışa bağımlılığın sona ermesine yardımcı olmuştur.

1994 yılında şehirciliğin, turizm ve spor tesislerinin gelişmesiyle çim alanlara daha fazla ihtiyaç duyulduğu için, çim alanlara özel olarak formüle edilmiş GH GRASS ticari markalı çim gübresi piyasa sürülmüştür. Söz konusu ürün Türkiye'de piyasaya sürülmüş ilk yerli çim gübresi olma özelliğini taşımaktadır.
Bu tarihten sonra firmamız, çevre bilinci ve hassas tarım konularını da göz önünde bulundurarak AR-GE çalışmalarını sürdürmüş ve toprak yapısını iyileştirecek ürünler geliştirmeye çabalamıştır.

1997 yılına kadar humik asitlerin toprak düzenleyici olarak bitki gelişimindeki faydaları araştırılmış ve elde edilen olumlu neticeler ışığında Almanya'da tespit edilen bir ürünün ithaline karar verilmiştir.

1999 yılında ise Almanya'daki üretici firma ile ortak olunmuştur.

2000 yılında çim alanlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurarak %50 organik madde ihtiva eden BIO GRASS ticari markalı ürün piyasaya sürülmüştür.

Devam eden araştırmaların ışığında kimyasal gübrenin organik madde ile kaplanması fikri ortaya çıkmış ve AR-GE çalışmaları bu yöne kaydırılmıştır. Yapılan çalışmalar kısa sürede meyvesini vermiş ve BIOCOMP isimli organik madde kaplı kimyasal gübre geliştirilmiştir.