Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü BIOCOMP Görüş Yazısı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü BIOCOMP Görüş Yazısı

Sayı : B.30.2.EGE.0.58.04.10.00 / 278, Bornova, 27.02.2001

Konu : Sayın Zahit ÜNALDI Ünaldı Sanayi ve Tic. A.Ş. İZMİR

İlgi: 26.02.2001 Tarihli Müracaatınız

Konu : Biocomp organik gübresi hakkında

 

E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde analizi yapılan “BIOCOMP” adlı gübre kimyasal yapısı itibari ile % 12 N (Azot), %12 P2O5 ve % 12 K2O (potasyum) ile % 20 Organik madde (humus) ihtiva etmektedir. Bu niteliklere sahip olan gübre hem mineral besin maddelerini ve hem de organik maddeyi ihtiva etmesi nedeniyle “Organo-mineral” gübre olarak tanımlanmaktadır. Bu niteliklere sahip olan gübreler tarımı ileri olan ülkelerde (ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda gibi) uzun yıllardan beri üretilmekte, klasik tarım ve özellikle sürdürülebilir tarım sisteminde kullanılmaktadır. Üretmekte olduğunuz bu gübrenin gübreleme ve toprak verimliliğine olan etkileri aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

1- Toprağın Fiziksel özelliklerine etkisi

2- Toprağın Kimyasal özelliklerine etkisi

3- Toprağın mikrobiyolojik aktivitesine etkisi

BIOCOMP adlı mineral besin maddesi ve organik madde (Humus) ihtiva eden gübrenin toprağa uygulanması ile Toprağın fiziksel özelliklerine olumlu yönden etkisi olur. Bu etkiler BIOCOMP adlı gübrede bulunan humus (hümik asitler) maddesinin etkileri ile meydana gelmektedir.

– Toprağın su tutma kapasitesi arttırır.

– Toprak havalanmasını sağlar

– Toprak sıcaklığını arttırır.

– Toprak tuzluluğunun azalmasına yardımcı olur.

– Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engeller.

BIOCOMP gübresi toprağın aşağıda belirtilen kimyasal özelliklerine bünyesinde bulunan besin maddeleri (Azot, fosfor, potasyum) ve humus ile etkili olur.

– Toprağın azot, fosfor ve potasyum ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılar.

– Toprağın besin maddesi tutma kapasitesini (Katyon değişim kapasitesini) arttırır.

– Toprakta bulunan veya bünyesinde bulunan besin maddelerinin toprakta bitkiler tarafından alınabilir formda tutulmasını sağlar.

– Toprağın tamponlama kapasitesini arttırır.

– Topraktaki ani pH değişmelerini engeller.

– Toprakta yarayışsız formda bulunan besin maddelerinin yarayışlı hale gelmesini sağlar.

Bornova – İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0(232) 368 40 00 / 2682 Fax : 0(232) 388 18 64

E-mail : toprak@mail.ege.edu.tr

 

 

Ege Üniversitesi Logo T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bölümü

(Toprak Ana Bilim Dalı)

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Logo

Sayı : B.30.2.EGE.0.58.04.10.00 / 278 Bornova

 

Konu : BIOCOMP adlı gübrenin bünyesinde bulunan humus’un genellikle bir kısmı besleyici humus ve büyük bir kısmı ise devamlı humus halindedir. Bu niteliklere sahip olan bir organik madde toprakta bulunan bakterilerin faaliyetleri üzerine olumlu yönden etki yaparak;

– Toprakta mikrobiyolojik aktiviteyi arttırır.

– Toprakta biyolojik aktivite sonucunda besin elementlerinin yarayışlı hale gelmesi artar.

– Toprakta mikroorganizma populasyonunu arttırır.

Humik ve Fulvik asitleri ihtiva eden Humus maddesinin mineral gübrelerle birlikte bir mineral+organik gübre halinde üretilmesi gübre kullanımı bakımından büyük yarar sağlayacaktır. Bu yararlar aşağıda özet olarak maddeler halinde verilmiştir.

1. Gübre tasarrufu sağlar: Bünyesinde bulunan humus maddesi tarafından besin maddeleri toprakta tutulacağından yıkanma ile besin maddesi kaybı olmaz. Böylece gübre tasarrufu sağlanmış olur.

2. Humus maddesinin su tutma özelliği fazla olduğu için toprakta gübrelerin kolay erimesini sağlar ve bitkilerin bundan yararlanması artar.

3. Özellikle killi topraklarda fazla suyun infiltrasyonuna yardımcı olduğu için toprakta su hava dengesini sağlayarak, bitkinin kök gelişmesini arttırmak sureti ile bitkinin toprakta alınabilir besin elementlerinden ve gübreden daha fazla yararlanmasını ve dolaylı olarak bitkilerin daha iyi beslenmesine yardımcı olur.

4. Humus maddesi özellikle toprakta bazı mikro elementlerinin yarayışlılığı üzerine olumlu etki yaparak, topraktaki mikro besin elementleri ve kullanılan gübrelerin etkinliğini arttırır.

Tarımı ileri olan ülkelerde uzun yıllardan beri üretilmekte ve kullanılmakta olan bu nitelikte organik gübrelerin, tarım topraklarımızın verim gücünü arttırmak ve devamlılığını sağlamak sureti ile gübrelemeye yardımcı olacaktır.

 

Prof. Dr. Hüseyin HAKERLERLER                           Prof. Dr. Habil ÇOLAKOĞLU

 

Bornova – İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0(232) 368 40 00 / 2682 Fax : 0(232) 388 18 64

E-mail : toprak@mail.ege.edu.tr