BIOCOMP ile Turunçgil Gübreleme Önerisi

BIOCOMP ile Turunçgil Gübreleme Önerisi

BIOCOMP ile Turunçgil Gübreleme Önerisi

Turunçgiller yapraklarını dökmeyen ağaçlardır, bu sebepten dolayı besin maddesi iletimi tüm yıl boyunca devam eder. Besin maddesi hareketliliği yıl boyunca devam ettiği için diğer meyve ağaçlarına oranla yapraklarda daha fazla besin elementi noksanlıklarına rastlanır.

Turunçgiller;

• Su tutma ve havalanma kapasitesi iyi olan,

• Tınlı, milli-tınlı, kumlu-tınlı ve milli-killi-tınlı bünyede,

• Kireç düzeyi düşük (% 5 CaCO3),

• pH’sı hafif asidik olan topraklarda iyi gelişim gösterirler.

Bunların yanı sıra;

• Toprakta eriyebilir toplam tuz miktarı % 0,15’in üzerinde olmamalıdır,

• Sulama suyundaki tuz miktarının 750 milimohs’tan yüksek olması bitki gelişimini olumsuz etkiler,

• Turunçgiller bor elementine karşı hassas bitkilerdir. Sulama suyunun analizinde bor elementinin varlığına mutlaka bakılmalıdır.

• Taban suyu seviyesi 1,5metrenin üzerinde olmamalıdır (1,5 metreden fazla ise drenaj sistemi kurulmalıdır).

• Humus (organik madde) miktarı yüksek olmalıdır.

Humusun toprak özelliklerine etkisi

Humus, parçalanması tamamlanmış fosil esaslı bir organik materyaldir. Leonardit kaynaklı humus yüksek miktarda hümik ve fulvik asitler içerir. KDK’sı çok yüksek olan humus, besin maddelerinin yıkanmasını ve fikse olmasını önler.

Toprağın fiziksel özelliklerine etkisi

• Toprağın su tutma ve havalanma kapasitesini dengeler

• Toprağın ısınmasını kolaylaştırır

• Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engeller

• Toprak erozyonunu azaltır

Toprağın kimyasal özelliklerine etkisi

• Toprakta yarayışsız halde bulunan besin maddelerini bitkinin alabileceği forma çevirir

• Toprak pH’sını dengede tutar

• Besin maddelerinin topraktan yıkanarak kaybolmasını önler

• Tamponlama yaparak toksisiteyi önler

• Toprak tuzluluğunun azalmasına yardımcı olur

Toprakta mikrobiyolojik etkiyi artırır

Hayvansal ve bitkisel kaynaklı organik materyaller çok kısa ömürlü olup, yabancı tohum, mantari hastalık ve nematod gibi toprak kökenli hastalıklara zemin oluşturduğu bilinmektedir. Ayrıca kanatlı hayvanların gübrelerindeki tuz konsantrasyonunun yüksek olması nedeniyle turunçgil gübrelemesinde bu gübreler organik materyal olarak kullanılmamalıdır.

Ülkemiz topraklarından özellikle turunçgil yetiştiriciliği yapılan Ege ve Akdeniz bölgelerinde toprak yapısı kireçli, pH yüksek ve organik madde miktarı düşüktür. Turunçgil, klasik gübrelerin olumsuz etkileri ile çiftlik ve kanatlı hayvan gübrelerinin risk faktörlerini ortadan kaldırabilmek amacıyla BIOCOMP serisi humuslu mineral gübre kullanılarak gübrelenmelidir.

Turunçgil tesis gübrelemesi

Uygulanacak Gübre Çeşidi Kullanılacak Gübre Miktarı (kg/da) Uygulama Zamanı
BIOCOMP 7-18-20 30 Fidan dikiminden önce toprağa uygulayıp 30 – 40 cm derinliğe karıştırılmalıdır

Fidan gübrelemesi (gr/ağaç)

Fidan Yaşı Gübreleme Zamanı BIOCOMP 7-18-20 BIOCOMP 27-0-0 BIOCOMP 0-0-40
Dikim Yılı Ocak – Şubat 200 – – – – – –
Nisan – Mayıs – – – 100 100
2 – 3 Yaş Ocak – Şubat 400 – 500 – – – – – –
Nisan – Mayıs – – – 300 300
4 – 5 Yaş Ocak – Şubat 500 – 600 – – – – – –
Nisan – Mayıs – – – 400 500