BIOCOMP ile Sera Sebzeleri Gübreleme Önerisi

BIOCOMP ile Sera Sebzeleri Gübreleme Önerisi

BIOCOMP ile Sera Sebzeleri Gübreleme Önerisi

Sera toprağında organik madde (humus) miktarının en az %5 düzeyinde olması gerekir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yapısının düzeltilmesi için gerekli olan madde humustur.

Fidelerin şaşırtılmasından önce toprağa uygulanacak olan gübrenin humus içeriğinin yüksek olması, bitkinin gelişimi açısından çok önemlidir. Bu da BIOCOMP serisi gübreler ile mümkündür.

Fide döneminde görülen bazı beslenme bozukluklarının nedenleri ve olası belirtileri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Belirtiler Sebebi
Büyüme ucunda sararma ve nekrozlar Kalsiyum eksikliği
Genç yaprakta veya yapraklarda sarımsı beneklenmeler Mangan eksikliği
Genç yapraklarda parçalı sararma Çinko eksikliği
Açık yeşil yapraklar ve gelişmede dengesizlik Azot eksikliği
Yaşlı (alt) yapraklarda sararma Magnezyum eksikliği

Yukarıdaki belirtiler görüldüğünde amaca uygun yaprak gübresi 10-15 gün ara ile 2-3 defa uygulanmalıdır. Kullanılabilecek yaprak gübreleri aşağıda verilmiştir:

GH 20-20-20+Mikro element

GH 12-5-41+Mikro element

Temel gübreleme

BIOCOMP 12-12-12 organomineral gübresi bitkilerin besin gereksinimlerini, içerdiği makro ve mikro besin elementleri ile karşılarken, toprak ihtiyaçlarını da yine bünyesinde bulunan %20 oranındaki organik madde (HUMUS) ile gidermektedir. Böylece hem toprak yapısı düzelmekte hem de besin maddeleri dengeli bir şekilde bitkiye verilebilmektedir.

Tek başına uzun yıllar kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta ve dolayısıyla üretimde yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı hedefleyen BIOCOMP organomineral gübresinin en temel özellikleri şöyle sıralanabilir:

• Tuzluluğu önleyerek çoraklaşmanın önüne geçer.

• Toprakta mikrobiyolojik aktiviteyi artırarak besinlerin bitki tarafından tam ve dengeli alınımını sağlar.

• Bünyesinde bulunan humus sayesinde hem beraberinde gelen kimyasal gübrenin yıkanarak kaybolmasını önler hem de toprakta fikse olmuş bitki besin elementlerinin yarayışlı hale geçmesini sağlar.

Gübreleme önerisi

Bitki Çeşidi BIOCOMP 12-12-12 (kg/da)
Hıyar 25 – 30
Domates 30 – 35
Biber 25 – 30
Patlıcan 25 – 30