BIOCOMP ile Çay Gübreleme Önerisi

BIOCOMP ile Çay Gübreleme Önerisi

BIOCOMP ile Çay Gübreleme Önerisi

Ülkemizde çay yetiştiriciliği Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Gürcistan sınırından başlayıp Fatsa’ya kadar uzanmaktadır ve Doğu Karadeniz halkımızın başlıca geçim kaynağını oluşturmaktadır. Bölgenin çok yağışlı ve eğimli olması, bitki besin maddelerinin yıkanmasına sebep olduğundan organik maddenin önemi daha da artmaktadır.

Çay yetiştiriciliğinde kimyasal gübrenin yanı sıra organik gübreler de mutlaka kullanılmalıdır. İlkbahar ve sonbaharda organik gübre olarak iyi olgunlaştırılmış hayvan gübreleri (koyun-keçi) ve çay budamasından geriye kalan dal ve yapraklar bu amaçla kullanılabilir. Bu uygulamaların yanında kimyasal ve organik maddenin bir arada verildiği BIOCOMP orgnomineral gübre çeşitlerinin kullanılması, çay bitkisinin tüm ihtiyaçlarını karşılama yetecektir.

Çay gübrelemesinde, özellikle azotun dengeli verilmesi ve gerekli zamanlarda dozun artırılması önemli bir husustur. Temmuz ayındaki gübreleme, ürün miktarında önemli artış sağlar.

Çay bitkisinde Biocomp organomineral gübresi ile gübreleme önerileri

Uygulama Zamanı Gübre Çeşidi Gübre Miktarı (kg/da)
Şubat – Mart BIOCOMP 12-12-12 15
Mayıs BIOCOMP 27-0-0 15
Temmuz BIOCOMP 12-12-12 10
Eylül – Ekim BIOCOMP 12-12-12 15