BIOCOMP ile Bağ Gübreleme Önerisi

BIOCOMP ile Bağ Gübreleme Önerisi

BIOCOMP ile Bağ Gübreleme Önerisi

Biocomp organomineral gübreleri ile;

• Yüksek verim,

• Yüksek kuru madde,

• Homojen dane iriliği,

• İri salkım ve dolgun dane,

• Kurutmalık üzümde homojen kuruma ve düzgün dane oluşumu,

• Şaraplık üzümde yüksek aroma,

• Don ve kırağı zararlarına dayanıklılık,

• Kuraklığa karşı mukavemet,

Yüksek ve kaliteli ürün için Biocomp kullanımı;

• Taban gübresi olarak sürgünlerde göz kabarmasından 2 – 3 hafta önce uygulanır.

• Gübreler bitkinin ana gövdesinden 40 – 50 cm açığına ve 20 – 25 cm derinliğe karıştırılarak bant halinde uygulanır.

• Üst gübreleme; sulama yapılmayan bağlarda son yağışlar kesilmeden önce ara çapada, sulama yapılan bağlarda ise ara çapa ve sulama öncesi (danede boncuk dönemi) uygulanır.

Bağlarda Biocomp organomineral gübresi ile gübreleme önerileri

• Aşağıdaki tavsiyeler sofralık ve kurutmalık bağlarda dekarda ortalama 4 ton, şaraplık çeşitlerde ise dekarda 1,5-2 ton ürün için yapılmıştır.

• Hafif bünyeli (kumlu) topraklarda taban gübresi olarak BIOCOMP 12-12-12, ağır bünyeli (killi) topraklarda BIOCOMP 7-18-20 gübrelerini tercih ediniz.

Uygulama Toprak Tipi  Gübre Cinsi  Gübre Miktarı (kg/da) 
Sofralık / Kurutmalık Şaraplık
 Taban Gübresi  Killi  BIOCOMP 7-18-20 veya 12-12-12 18 – 20 veya 20 – 25 12 – 15 veya 10 – 12
 Kumlu  BIOCOMP 7-18-20 veya 12-12-12 30 – 35 veya 35 – 40 22 – 25 veya 22- 25
 Üst Gübre (Ara Çapada)  Killi  BIOCOMP 37-0-0 12 – 15 10 – 12
 Kumlu 15 – 18 12 – 15
 Üst Gübre (Suda)  Killi  BIOCOMP 27-0-0 18 – 20 – – –
 Kumlu 20 – 25 – – –

DİKKAT: Tabloda verilen değerler öneri niteliğindedir. Toprak analizi yaptırarak doğru ve dengeli gübre kullanınız.