Toprak ve Yaprak Analizlerinin Amacı

Toprak ve Yaprak Analizlerinin Amacı

Toprak ve Yaprak Analizlerinin Amacı

Toprak ve yaprak analizi yaptırmaktaki temel amaç toprakta bulunan bitki besin maddelerinin miktarlarının ve formlarının belirlenmesidir. Bu sayede, yetiştirilmesi düşünülen bitkinin ihtiyaç duyacağı besin maddesi miktarları göz önünde bulundurularak uygulanacak olan gübre miktarı belirlenebilir.

Yapılacak olan analizler ile bitkinin ihtiyaç duyduğu gübrenin formu ile beraber uygulama zamanı ve miktarı da saptanır.

Toprak analizlerinden maksimum yarar sağlanabilmesi için toprak örneklerinin kurallara uygun olarak alınması çok önemli bir husustur. Zira alınacak toprak örneğinin arazinin tüm özelliklerini temsil edebilir nitelikte olması gerekmektedir. Doğru şekilde alınmayan örnekler tarlayı temsil edecek nitelikte olmayacaktır. Bu durum çiftçiyi yanlış gübre kullanımına itecek, toprağa yarardan ziyade zarar verilecektir.

Yaprak örnekleri ise bitkinin gelişme döneminde uygun zaman ve şekilde alınmalıdır. Yaprak analizi sayesinde bitkilerde görülen besin maddesi noksanlık veya fazlalığının hangi maddeden kaynaklandığı tespit edilebilir ve uygun tedavi yöntemi belirlenebilir.

Analizlerden maksimum faydanın sağlanabilmesi için toprak ve yaprak analizlerinin bir arada ve uygun şekilde alınmış örneklerle yapılması büyük önem taşımaktadır.