BIOCOMP
 
 

   BIOCOMP yüksek düzeyde N-P-K ve doğal humus içeren ideal bir organomineral gübredir.

    BIOCOMP'un organik kısmını meydana getiren humusun içerisindeki hümik asitler toprak yapısına olumlu katkılarda bulunur ve ve besin maddelerinin   alımını  kolaylaştırır, bitkinin uzun dönemde dengeli beslenmesini sağlar.    Tek başına uzun yıllar kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta ve dolayısıyla üretimde yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı hedefleyen BIOCOMP    gübresinin en önemli özellikleri şöyledir:
   

• Tuzluluğu önleyerek çoraklığın önüne geçer.
• Toprakta mikrobiyolojik aktiviteyi artırarak besinlerin bitki tarafından tamamının    dengeli şekilde alınmasını sağlar.
• Besin maddelerini, bünyesinde bulunan humus sayesinde toprakta tutarak gübre    tasarrufu sağlar.
• Toprağın su tutma ve havalanma kapasitesini dengeye getirir.
• Toprak bünyesini düzeltir, bitki kök gelişimini teşvik eder.
• Toprakta mikrobiyolojik aktiviteyi, dolayısıyla besin elementlerinin yarayışlılığını artırır.
• Toprağın besin maddelerini tutma kapasitesini artırır.
• Topraktaki anî pH değişimlerini önler.
• Başta azot olmak üzere bitki besin maddelerinin aşırı yağış ve fazla sulama ile topraktan  yıkanarak kaybolmasını engeller.
• Toprakta fosforun kireçle bağlanmasını önler.
• Toprakta fikse olmuş makro besin elementlerinin serbest hale geçmesini sağlar.
• Toprak sıcaklığının artmasını, tohumların erken çimlenmesini, fidelerde sağlıklı ve güçlü    gelişimini sağlar.
• Toprakta kaymak tabakası oluşumunu engeller.
• Her yıl düzenli kullanımı ile toprakta organik madde (humus) miktarı artar ve ilk çıkışta    bitkinin kuraklık stresi azalır.


HUMUS
Bitkisel maddelerin binlerce yıl toprak altında ayrışmasıyla oluşan (Leonardît esaslı)    ideal, uzun ömürlü bir preparattır. İçerdiği hümik ve fulvik asitler ile toprağın yapısını    düzenleyip bitki gelişimini teşvik eder.