DAMLAMA GÜBRELERİ
 

18-18-18+TE

NUTRICOMP DAMLA 18-18-18+TE NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ EC FERTILIZER


Bitkilerde ekim ve dikimden itibaren her dönemde kullanılabilen yüksek ve eşit oranlarda besin maddesi ihtiva eden, bitkinin hızlı ve dengeli gelişimini sağlayan gübredir.