Yararlı Bilgiler

Yararlı Bilgiler

20 Kasım 2018

Toprak Örneği Alma Prensipleri

Toprak Örneği Alma Prensipleri Toprak örneklerinin alınmasında toprak sondası, kürek, bel ve toprak burgusu kullanılabilir. Toprak burgusunun olmadığı durumlarda bel veya kürek ile toprak yüzeyindeki bitki […]
20 Kasım 2018

Toprak ve Yaprak Analizlerinin Amacı

Toprak ve Yaprak Analizlerinin Amacı Toprak ve yaprak analizi yaptırmaktaki temel amaç toprakta bulunan bitki besin maddelerinin miktarlarının ve formlarının belirlenmesidir. Bu sayede, yetiştirilmesi düşünülen bitkinin […]
20 Kasım 2018

Bitkisel Üretim İçin Tuzlu ve Alkali Toprakların İyileştirilmesi

Bitkisel Üretim İçin Tuzlu ve Alkali Toprakların İyileştirilmesi Eğer tuz içeriği düşük, yeterli miktarda sulama varsa ve tarlanın yüzey drenajı ile profil içindeki drenajı uygunsa, tuzlu […]
20 Kasım 2018

Toprak pH’sının Düşürülmesi

Toprak pH’sının Düşürülmesi Kurak / yarı-kurak bölgelerde ana maddeden kaynaklanan yüksek oranlarda CaCO3 ve Na2CO3 içeren topraklarda yetiştirilen kimi kültür bitkileri için toprak pH’sının düşürülmesine gereksinim […]